RSS

Tag Archives: Emil Brunner

Image

Μελοποιημένη ποίηση: Διονύσιος Σολωμός, Το όνειρο

Μελοποιημένη ποίηση: Διονύσιος Σολωμός, Το όνειρο

.

Τo όνειρο

Άκου έν’ όνειρο, ψυχή μου,
Και της ομορφιάς θεά
Μου εφαινότουν οπώς ήμουν
Μετ’ εσένα μία νυχτιά.

Σ΄ ένα ωραίο περιβολάκι
Περπατούσαμε μαζί,
Όλα ελάμπανε τ’ αστέρια,
Και τα κύτταζες εσύ.

Εγώ τσώλεα’ πέστε, αστέρια,
Είν’ κανέν’ από τ’ εσάς,
Που να λάμπη από κει απάνου
Σαν τα μάτια της κυράς;

Πέστε αν είδετε ποτέ σας
Σ΄ άλλη, τέτοια ωραία μαλλιά,
Τέτοιο χέρι, τέτοιο πόδι,
Τέτοια αγγελική θωριά;

Τέτοιο σώμα ωραίον οπ’ όποιος
Το κυττάζει ευθύς ρωτά:
Αν ειν’ άγγελος εκείνος,
πως δεν έχει και φτερά;

Κάθε φίλημα, ψυχή μου,
Όπου μώδινες γλυκά,
Εξεφύτρωνε άλλο ρόδο
Από την τριανταφυλλιά.

Όλη νύχτα εξεφυτρώσαν,
Ως οπού λάμψεν η αυγή,
Που μας ηύρε και τους δυο μας
Με την όψη μας χλωμή.

Τούτο είν’ τ’ όνειρο, ψυχή μου
Τώρα στέκεται εις εσέ,
Να το κάμης ν’ αληθέψη,
Και να θυμηθείς για με.

Φωτό: Emil Brunner (1908–1996)

 

Tags: , , , , , , ,

Image

Φωτό: Emil Brunner (1908–1996)

Φωτό: Emil Brunner (1908–1996)

« Il fallait obscurcir les fenêtres. La commune nous donnait des instructions et du carton ondulé gris brun. On mesurait les fenêtres et on coupait le carton muni en haut et en bas d’une baguette en bois. […] Vers la fin de la guerre, on entendait tous les soirs des bombardiers survoler le village en direction de l’Italie. Nous avions très peur.»

Beaucoup de récits parlent de la peur des enfants et de leurs familles parce que c’était la guerre et que le père était au service, très loin.

 

Tags: , ,

Image

Φωτό: Emil Brunner (1908–1996)

Φωτό: Emil Brunner (1908–1996)

« L’armailli et le vacher qui se trouvaient sur l’alpage ont dû partir. Mon père, heureusement, était déjà trop vieux pour être mobilisé mais il a été forcé de fabriquer le fromage. Comme il s’occupait de la laiterie en hiver, il s’y connaissait. Et moi, j’ai dû, bon gré mal gré, remplacer le vacher. Garder les vaches à huit ans était un travail beaucoup trop dur pour moi. Je ne tardais pas à tomber de fatigue. […]

 

Tags: , ,

Image

Φωτό: Emil Brunner (1908–1996)

Φωτό: Emil Brunner (1908–1996)

«Nous habitions vis-à-vis du local des pompiers où étaient affichés les avis de mobilisation. Un matin à 4 heures, les cloches se sont mises à sonner. Je me suis réveillé dans mon petit lit, dans la chambre de mes parents. Mon père s’est levé, a regardé par la fenêtre et a dit: «Il se passe quelque chose, c’est certainement la guerre.» Il a enfilé en hâte son pantalon et a couru sur la place du village. […]

 

Tags: , ,

Image

Φωτό: Emil Brunner (1908–1996)

Φωτό: Emil Brunner (1908–1996)

Grâce aux indications laissées par le photographe, Erika Hoessli a pu s’entretenir avec quelques-uns des enfants de jadis, importants témoins de l’époque. Les textes émouvants et les réponses des trente personnes de douze communes où Emil Brunner avait fait ses photos nous racontent leur enfance pendant les années de guerre:

 

Tags: , ,

Image

Φωτό: Emil Brunner (1908–1996)

Φωτό: Emil Brunner (1908–1996)

Les pères des enfants étaient pour la plupart en service actif quelque part à l’intérieur du pays ou aux frontières. Les familles devaient se débrouiller sans eux, il n’y avait plus de liens solides, les mères faisaient toutes seules un travail qui mérite notre admiration. Lesgrands-parents, la communauté villageoise, la commune jouaient un rôle important en matière d’assistance. Les trois textes d’Erika Hoessli, institutrice et éducatrice spécialisée, de Paul Hugger et de Peter Pfrunder sont aussi impressionnants que les photographies: ils nous font connaître avec beaucoup de sensibilité la personnalité et l’œuvre du photographe de même que l’arrière-plan historique.

 

Tags: , ,

Image

Φωτό: Emil Brunner (1908–1996)

Φωτό: Emil Brunner (1908–1996)

Les mille regards de ces visages d’enfants, même après soixante ans, n’ont rien perdu de leur force et de leur fraîcheur initiales. Ils reflètent aussi avec finesse le contexte psychologique de l’époque de la Seconde Guerre mondiale.

 

Tags: , ,

Image

Φωτό: Emil Brunner (1908–1996)

Φωτό: Emil Brunner (1908–1996)

Grâce au traitement soigneux de la lumière, il a réussi à fixer miraculeusement sur la pellicule la beauté et les particularités individuelles, familiales et régionales. Ces petites personnalités sont magnifiques de naturel et de spontanéité et elles expriment un mélange d’embarras, de scepticisme, de crainte mais aussi de fierté et de curiosité.

 

Tags: , ,

Image

Φωτό: Emil Brunner (1908–1996)

Φωτό: Emil Brunner (1908–1996)

Les frontières étant fermées, le photographe ne pouvait plus parcourir le monde et passa ces années de guerre chez ses parents à Diesbach. De là, il entreprit de nombreuses excursions en montagne. À son retour, il photographiait les filles et les garçons des villages de montagne: Trun, Breil/Brigels, Sedrun, Rabius, Sumvigt-Cumpadials, Rueras, Segnas, Uors-Surcasti, Lumbrein, Vrin et Vella. Toutes ces photos rayonnent d’une grande spontanéité et d’une profonde humanité. Leur auteur parvenait manifestement très bien à établir le contact avec les enfants.

 

Tags: , ,

Image

Φωτό: Emil Brunner (1908–1996)

Φωτό: Emil Brunner (1908–1996)

In the course of two years photo journalist Emil Brunner applied himself diligently to his task of registering a complete generation of children from the Swiss mountains. He numbered and arranged his photographs per village. The names and ages of the children were not written down, causing the public to be left in confusion as to what the nature of the relationships between the children exactly is. Are they brothers, family members or just fellow inhabitants of the same village?

 

Tags: , ,